大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年11月18日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 1 口
頭關 (第 1 場) 開跑時間  13:00
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 17.7 20.1 20.1 23.5 28.4
2 3.2 3.5 3.5 4 4.1
3 7.2 7.4 7.4 7.4 6.6
4 6.6 6.4 6.4 6.8 6.9
5 12.2 10.8 10.8 9.1 6.5
6 1 1.1 1.1 1.1 1.5
7 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6
8 1.7 1.8 1.8 2 1.8
9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6
10 4.9 5 5 4.9 4.8
11 22.1 21.3 21.3 19.9 15.2
12 14.1 13.6 13.6 13.5 12.8
13 1.2 1.3 1.3 1.3 2
14 5.5 5.2 5.2 3.9 6.2
  4.16M 3.45M 3.45M 2.46M 0.33M
次關 (第 2 場) 開跑時間  13:30
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 9.5 9.8 9.8 9.2 9.8
2 12.3 12.7 12.7 13.1 12
3 7.3 7.5 7.5 8.2 6.1
4 4.1 4.1 4.1 4.3 4.2
5 2.4 2.5 2.5 2.5 3
6 6.9 6.6 6.6 6.9 6.2
7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9
8 2.9 2.9 2.9 3.2 4.4
9 12.7 12.6 12.6 13.5 13.4
10 4.5 4.2 4.2 4 4.1
11 15 15.6 15.6 16.4 14.4
12 2.8 2.6 2.6 2.1 2.8
13 14.7 13.6 13.6 10.9 10.6
14 3.4 3.5 3.5 3.8 7.1
  4.16M 3.45M 3.45M 2.46M 0.33M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2018年11月18日 13:06
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383