大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年3月18日(星期日)
地點:沙田十場日馬草地賽事
總共 10 場
第 1 口 第 2 口 第 3 口 第 4 口 第 5 口 第 6 口 第 7 口 第 8 口 第 9 口
第 1 口
頭關 (第 1 場) 開跑時間  13:00
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 16 16.2 16.2 17.7 17.7
2 13 12.3 12.3 12.6 9.3
3 3.1 3.3 3.3 3.5 3.9
4 7.7 8 8 8.4 7.7
5 18.3 18.4 18.4 17.4 19.9
6 2.1 2.3 2.3 2.3 3.6
7 8 8.9 8.9 9.1 8.8
8 3.1 2.7 2.7 2.3 3.1
9 4.7 5 5 4.9 5.2
10 1.1 1.2 1.2 1.1 1.4
11 11.1 10.4 10.4 10.2 10.5
12 3.9 3.7 3.7 3 2.6
13 6.3 6.2 6.2 6.1 4.4
14 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7
  4.49M 3.83M 3.83M 2.96M 0.4M
次關 (第 2 場) 開跑時間  13:30
馬號 最新 1 2 4 隔夜
1 8.1 7.6 7.6 7.9 7.5
2 7.4 7.7 7.7 8.2 9.4
3 18.1 17.1 17.1 16.6 13.8
4 15.8 16.5 16.5 16.3 16.6
5 3.6 3.8 3.8 3.7 4.2
6 10.1 9.9 9.9 10 8.4
7 1 1 1 1 1.1
8 1 1 1 1 1
9 12.3 13 13 13.3 12.9
10 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4
11 7.3 7.3 7.3 7.4 8.5
12 6.5 6.6 6.6 7.2 7.8
13 6.7 6.4 6.4 5.3 6.3
14 1 1 1 1 1.1
  4.49M 3.83M 3.83M 2.96M 0.4M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
  橙色表示%走勢升10%以上  
  紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2018年3月18日 23:58
詳盡賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383