大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年11月18日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 1 場 開跑時間  13:00
17:31 1-11Q  54k
17:31 1-12Q  44k
17:31 1-3Q  44k
17:31 1-10QPL  48k
17:31 1-11QPL  178k
17:31 1-12QPL  141k
17:31 1-14QPL  52k
17:31 1-3QPL  141k
17:31 1-4QPL  82k
17:31 1-5QPL  123k
17:31 10-11QPL  61k
17:31 11-12QPL  104k
17:31 3-11QPL  67k
17:31 3-12QPL  45k
17:31 3-4QPL  83k
17:31 3-5QPL  45k
17:31 4-11QPL  69k
17:31 4-12QPL  61k
17:31 5-11QPL  77k
17:31 5-12QPL  61k
17:31 1W  170k
17:31 10W  47k
17:31 11W  136k
17:31 12W  109k
17:31 4W  61k
17:31 5W  55k
                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2018年11月17日 17:36

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383