大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年5月28日(星期日)
地點:沙田十場日馬草地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 2 場 開跑時間  13:00
14:19 4-5QPL  58k
14:19 4-7QPL  46k
14:19 5-7QPL  40k
14:19 5W  47k
19:29 4-5Q  82k
19:29 4-7Q  42k
19:29 5-7Q  69k
19:29 1-10QPL  67k
19:29 1-11QPL  53k
19:29 1-4QPL  94k
19:29 1-5QPL  129k
19:29 1-7QPL  102k
19:29 4-10QPL  82k
19:29 4-11QPL  58k
19:29 4-12QPL  40k
19:29 4-5QPL  258k
19:29 4-7QPL  157k
19:29 5-10QPL  88k
19:29 5-11QPL  88k
19:29 5-12QPL  43k
19:29 5-7QPL  195k
19:29 5-8QPL  49k
19:29 7-10QPL  58k
19:29 7-11QPL  68k
19:29 7-12QPL  40k
20:24 1-5Q  50k
20:24 4-5Q  91k
20:24 4-7Q  60k
20:24 5-7Q  77k
20:24 1-10QPL  78k
20:24 1-11QPL  63k
20:24 1-12QPL  42k
20:24 1-4QPL  113k
20:24 1-5QPL  159k
20:24 1-7QPL  117k
20:24 10-11QPL  42k
20:24 4-10QPL  136k
20:24 4-11QPL  69k
20:24 4-12QPL  44k
20:24 4-5QPL  282k
20:24 4-7QPL  218k
20:24 5-10QPL  103k
20:24 5-11QPL  103k
20:24 5-12QPL  47k
20:24 5-7QPL  224k
20:24 5-8QPL  58k
20:24 7-10QPL  69k
20:24 7-11QPL  79k
20:24 7-12QPL  44k
20:34 1-5Q  51k
20:34 4-5Q  93k
20:34 4-7Q  61k
20:34 5-7Q  78k
20:34 1-10QPL  80k
20:34 1-11QPL  65k
20:34 1-12QPL  43k
20:34 1-4QPL  116k
20:34 1-5QPL  162k
20:34 1-7QPL  120k
20:34 10-11QPL  43k
20:34 4-10QPL  137k
20:34 4-11QPL  71k
20:34 4-12QPL  45k
20:34 4-5QPL  289k
20:34 4-7QPL  217k
20:34 5-10QPL  105k
20:34 5-11QPL  104k
20:34 5-12QPL  48k
20:34 5-7QPL  229k
20:34 5-8QPL  60k
20:34 7-10QPL  71k
20:34 7-11QPL  83k
20:34 7-12QPL  45k
20:34 7-8QPL  41k
21:19 1-5Q  56k
21:19 4-5Q  99k
21:19 4-7Q  67k
21:19 5-7Q  85k
21:19 1-10QPL  91k
21:19 1-11QPL  78k
21:19 1-12QPL  47k
21:19 1-4QPL  128k
21:19 1-5QPL  179k
21:19 1-7QPL  132k
21:19 1-8QPL  41k
21:19 10-11QPL  53k
21:19 10-12QPL  43k
21:19 4-10QPL  148k
21:19 4-11QPL  86k
21:19 4-12QPL  50k
21:19 4-5QPL  297k
21:19 4-7QPL  232k
21:19 5-10QPL  119k
21:19 5-11QPL  116k
21:19 5-12QPL  53k
21:19 5-7QPL  253k
21:19 5-8QPL  66k
21:19 7-10QPL  78k
21:19 7-11QPL  87k
21:19 7-12QPL  50k
21:19 7-8QPL  47k
                                                        
                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2017年5月27日 23:58

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383