大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年11月18日(星期日)
地點:沙田十場日馬混合地賽事
總共 10 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
第 6 場 開跑時間  15:30
16:57 1W  61k
17:32 1-5Q  88k
17:32 1-3QPL  46k
17:32 1-4QPL  58k
17:32 1-5QPL  201k
17:32 1-6QPL  48k
17:32 1-7QPL  65k
17:32 1-8QPL  69k
17:32 5-8QPL  40k
17:32 1W  265k
17:32 5W  40k
21:02 1W  179k
21:02 5W  52k
11:30 1-5QPL  45k
11:55 1W  108k
12:00 1-5QPL  43k
12:20 1-5Q  40k
12:20 1-5QPL  54k
12:30 1-5Q  40k
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2018年11月18日 13:11

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383