大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年4月26日(星期三)
地點:快活谷八場夜馬草地賽事
總共 8 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場
第 7 場 開跑時間  22:15
15:51 6-10QPL  41k
21:00 4-10QPL  52k
21:05 6-10QPL  78k
21:25 3-6Q  59k
21:25 3-6QPL  134k
21:30 4-6QPL  56k
21:30 6-10QPL  52k
21:35 3-6QPL  41k
21:35 4-6QPL  43k
21:35 6-10QPL  125k
21:35 7-10QPL  49k
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
註 :   紅色粗體字表示大熱門  
最後更新時間 2017年4月26日 21:41

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383