大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年9月20日(星期三)
地點:快活谷八場夜馬草地賽事
總共 8 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場
第 1 場 開跑時間  19:15
馬號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 3.4 4.3 4.3 4.8 4.8 4.9 5 5 5.1 5 5 4.6
2 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.3 4 4 4 4 4.4
3 6.3 7.1 7.1 6.8 6.8 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 7.3
4 12.2 8.5 8.5 8.1 8.1 8 8 8 8.1 8 8 6.8
5 4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 3.9
6 8 8.1 8.1 8.1 8.1 8 8 8 8 8 8 10.8
7 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 2.7
8 15.2 17.8 17.8 18.5 18.5 18.9 18.9 18.9 18.9 19.1 19.1 17.6
9 8.9 7.9 7.9 7.3 7.3 7.2 7.2 7.4 7.2 7.1 7.2 6.9
10 6.1 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5
11 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1
12 29.2 28.8 28.8 29 29 29.3 29.2 29.4 29.4 29.4 29.4 27.8
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  28.85M 20.19M 20.19M 16.05M 16.05M 14.04M 13.01M 12.12M 11.54M 11.05M 10.15M 0.92M
註 : 
  綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2017年9月20日 23:58
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383