大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年4月26日(星期三) 
地點:快活谷八場夜馬草地賽事 
總共 8 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場
第 1 場 開跑時間  19:15
馬匹 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 19.5 18.8 18.3 18.3 18.3 18.4 18.5 18.4 18.4 18.3 18.1 18.3
2 14.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.1 15.1 14.9 15 15.1 13.6
3 5 5.7 5.9 5.9 5.9 5.9 6 5.9 6.1 6.1 6.2 4.9
4 8.6 8.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9 9 9 8.9 9 10.4
5 19.4 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2 19 19 18.8 18.7 18.5 18.2
6 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.8
7 8.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.4
8 6.3 4.9 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.9
9 6.5 6.9 7 7 7 7 7 7 7 7 7.1 7.4
10 4.2 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.5
11 5.2 5.9 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.6 6.7 6.3
12 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.4
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  25.24M 19.16M 15.78M 15.78M 15.78M 14.63M 13.48M 12.85M 12.14M 11.64M 10.81M 0.91M
註 : 
綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2017年4月26日 19:21
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383