大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2018年2月18日(星期日) 
地點:沙田十一場日馬草地賽事 
總共 11 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場 第 11 場
第 1 場 開跑時間  12:30
馬匹 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 9.1 9.7 9.7 10.1 10.1 10.1 10.1 10 10 9.9 9.8 8.7
2 9.3 10.6 10.6 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 8.9
3 9.1 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.7 10.3
4 17.1 17.6 17.6 17.3 17.3 17.3 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 17.3
5 14.2 14.3 14.3 13.9 13.9 13.7 13.7 13.8 13.8 13.9 13.9 13.3
6 3.8 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 2.9
7 7.5 7 7 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 8.3
8 6.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 4
9 3.1 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 4
10 3 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5
11 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7
12 8.5 9.5 9.5 10.2 10.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 9.9
13 4.6 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4 4.1 4.1 4.1 4.2 4.7
14 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5
  27.65M 20.79M 20.79M 15.89M 15.89M 14.05M 12.7M 11.7M 10.97M 10.46M 9.4M 1.77M
註 : 
綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2018年2月18日 14:20
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2018 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383