大票房 W賠率 W賠率
走勢
Q/PQ
賠率
Q% PQ% 孖寶
賠率
孖寶%
頭條網
賽事日期:2017年9月20日(星期三) 
地點:快活谷八場夜馬草地賽事 
總共 8 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場
第 1 場 開跑時間  19:15
馬匹 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 4.1 5.2 5.2 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7
2 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 4.8 4.8 4.8 4.7 5
3 7.2 7.8 7.8 7.6 7.6 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.9
4 12.2 9.1 9.1 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 7.5
5 4.5 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.9 4.9 4.7
6 8.3 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6 10.4
7 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 2.6
8 15.4 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5 18.4 18.5 17.4
9 9.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2 8 8 8 8 7.3
10 6.7 6.4 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6
11 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2 2 2 2 2 2.5
12 23.5 22.7 22.7 22.8 22.8 23 22.8 23 23 23 23 23
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  28.67M 20.9M 20.9M 17.56M 17.56M 15.88M 14.95M 13.82M 13.24M 12.72M 11.78M 1.09M
註 : 
綠色表示%走勢向上升  
最後更新時間 2017年9月20日 19:21
賠率

即時新聞
日報新聞
食肆搜尋
電影
陸羽仁 Blog
六合彩
賽馬賠率
博客城
主頁
Copyright 2017 hkheadline.com
All rights reserved
廣告查詢 : 2798 2383